Zakres usług

Szczególnie wysoka wiedzę i doświadczenie posiadamy w zakresie prawa pracy.

  • prawa pracy, w tym prowadzenia kompleksowego spraw kadrowych, ustalania optymalnych zasad i form zatrudnienia dla danej jednostki gospodarczej (tj. obniżania kosztów pracy do dopuszczalnych prawem granic), organizacji pracy, zarządzania firmą, opracowywania wewnętrznych aktów normatywnych, dochodzenia od pracowników roszczeń za szkody wyrządzone pracodawcy, obrony interesów pracodawcy przed roszczeniami pracowników i instytucji kontrolnych, itp. (w tym zakresie posiadamy wiedzę i umiejętności eksperckie, m.in. poprzez wieloletnią współpracę z Państwową Inspekcją Pracy)
  • dostosowywania procedur obowiązujących w danej firmie do realiów prawnych (compliance), w tym zarządzanie ryzykiem prawnym
  • prowadzenia obsługi wszelkiego rodzaju kontroli przedsiębiorstwa, przez instytucje zewnętrzne, w tym analizy i szybka pomoc w przygotowaniu przedsiębiorstw do kontroli oraz przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom
  • prawa gospodarczego, w tym dot. spółek prawa handlowego i spółdzielczego
  • prowadzenia obsługi prawnej podmiotów gospodarczych
  • przygotowywania i prowadzenia zagadnień procesowych
  • prowadzenie mediacji między stronami, pozwalających uniknąć długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych oraz egzekucyjnych
  • sporządzania różnego rodzaju pism i wniosków do organów sądowych, administracyjnych , skarbowych i innych
  • opracowywaniu różnego rodzaju zagadnień kontraktowych, w tym umów gospodarczych oraz prowadzenie negocjacji
  • prowadzenia windykacji należności i ochrony praw własności

Kontakt

Kontakt z nami zajmuje tylko kilka minut